Στο χωριό Μέρωνας, λίγα χιλ. απο τις Κουρούτες βρίσκεται μια μοναδική Βυζαντινή εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Οι τοιχογραφίες αλλά και ο θρύλος με τα χειρόγραφα Ευαγγάλια, της προσθέτουν αίγλη και γοητεία.